UAB „Elteros projektai” specialistų komanda, daugiau nei 12 metų sėkmingai vykdanti technologinių procesų ir pastatų inžinerinių sistemų automatizavimo darbus, pagal Jūsų reikalavimus gali pasiūlyti geriausią automatizavimo sprendimą, atitinkantį Jūsų poreikius. Mūsų privalumai – profesionalumas, universalumas ir gebėjimas kokybiškai bei laiku atlikti:

 1.  Sistemos ar gaminio projektavimą;
 2. Valdymo automatikos įrangos gamybą (valdymo skydai, elektronikos gaminiai);
 3. Valdymo automatikos įrangos montavimą objektuose;
 4. Valdiklių programavimo darbus;
 5. Pastato valdymo sistemos (PVS) sukūrimą (įdiegimą);
 6. Įrengtos sistemos paleidimą – derinimą bei tolimesnį aptarnavimą;
 7. Nestandartinius automatizavimo darbus pagal Užsakovo reikalavimus.

KVALIFIKACIJA IR KOKYBĖ

UAB „Elteros projektai” didžiausias privalumas – patyrusi, kvalifikuota ir ilgą laiką kartu dirbanti specialistų komanda. Įmonė ir jos specialistai turi visus veiklai reikalingus Statybos produkcijos ir sertifikavimo centro bei Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus ir pažymėjimus, taip pat nuolatos naujina savo profesines ir praktines žinias specializuotuose mokymuose ir kursuose.

Įmonės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistema yra atestuota pagal ISO9001:2015 ir ISO14001:2015 standartų reikalavimus.

sertifikatas
sertifikatas
sertifikatas
sertifikatas

 

MŪSŲ VEIKLOS PAGRINDINIAI TIKSLAI:

Būti geriausiais ir patikimiausiais partneriais automatikos projektavimo, gamybos ir diegimo srityse.

 

MŪSŲ VEIKLOS PRINCIPAI:

Požiūris į klientą:

 • Orientuojamės į klientų esamus ir būsimus poreikius. Siekiame ilgalaikio bendradarbiavimo, paremto tarpusavio pasitikėjimu ir partneryste.
 • Įsipareigojame laikytis prisiimtų įsipareigojimų klientams ir mūsų veiklai taikomų teisinių ir kitų normatyvinių reikalavimų.
 • Siūlome automatikos sprendimus ir produktus, leidžiančius suderinti klientų poreikius su jų galimybėmis.
 • Su klientais mes bendradarbiaujame pagal principą - laimėkime kartu!

 

Požiūris į save ir partnerius:

 • Siekiame aiškiai apibrėžti darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę, kuo geriau panaudoti darbuotojų sugebėjimus įmonės veikloje.
 • Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją, atsižvelgdami į paskutinius rinkos reikalavimus bei technikos ir technologijų pažangą.
 • Žiūrime į savo darbuotojus, tiekėjus ir subrangovus kaip į partnerius įgyvendinant kokybės ir aplinkos apsaugos tikslus.

 

Požiūris į švarią aplinką:

 • Siekiame nuolat mažinti įmonės neigiamą poveikį gamtai didinant taršos prevencijos priemonių veiksmingumą.
 • Laikomės teisinių ir kitų normatyvinių reikalavimų atliekų rūšiavimui ir utilizavimui. Geriname atliekų tvarkymą.
 • Siekiame išugdyti darbuotojų atsakomybę ir supratimą apie aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą ne tik kaip bendrą įmonės, bet ir kaip asmeninę pareigą.

 

Požiūris į veiklos tobulinimą:

 • Siekdami patenkinti klientų poreikius ir lūkesčius įdiegėme integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Siekiame, kad ji atitiktų LST EN ISO 14001:2015 ir LST EN ISO 9001:2015 standartų reikalavimus bei nuolatos tobuliname jos rezultatyvumą.
 • Siekiame darniai organizuoti komandinį darbą - kai kiekvienas darbuotojas suvokia savo funkcijų svarbą bendrame veiklos procese.
 • Sistemingai analizuojame savo veiklos rezultatus ir gerinimo galimybes. Įvertiname, ką įvykdėme, kur esame, kur būsime rytoj.
 • Siekiame būti kūrybiški ir pažangūs. Tobuliname įmonės vidaus procesus, pasitelkdami naujausias technologijas, atnaujindami techninę bazę, ieškodami naujų alternatyvių sprendimų.
 • Taikome sisteminį požiūrį į veiklos tobulinimą - vystome ir tobuliname visas veiklos sritis, nustatydami veiklos bei kokybės tikslus ir uždavinius padaliniams, periodiškai juos vertindami pagal pasiektus rezultatus.

UAB “Elteros projektai”

Adresas: Žirmūnų g. 54B, LT-09100 Vilnius

Telefonas: 8 5 261 24 92

Faksas: 8 5 261 24 92

Elektroninis paštas: info@elterosprojektai.lt

Įmonės kodas: 302530776

PVM mokėtojo kodas: LT100005546313

Atsiskaitomoji sąskaita: LT27 7044 0600 0760 3539

AB SEB bankas, banko kodas 70440